citotoetsgroep4oefenen

Alles over de Cito-toets oefenen in groep 4

Cito toets groep 4 oefenen

Scoren op Cito-toetsen

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste Cito wordt afgenomen in januari en heet de M4-toets. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als opvoeder te weten? Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Daarmee bent u volledig op de hoogte.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die worden afgenomen in groep 4: rekenen, woordenschat, spelling en begrijpend lezen. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat gaat dus over: rekenen tot en met honderd, vermenigvuldigen, delen en de tafels. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die leerlingen van groep 4 moeten kunnen. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen aan de orde en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool de toetsen af? Wat is het belang van de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in kaart te houden. Door tweemaal per jaar te toetsen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen naar verwachting vooruitgang boeken. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt het hele jaar aan bod. Het mag dus aangenomen worden dat kinderen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito’s verschillen behoorlijk van de reguliere toetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Niet opvallend dus dat veel ouders kiezen om de Cito-toetsen te trainen. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om leerlingen goed voor te bereiden op de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken gemaakt voor groep 4. In het eerste deel worden leerlingen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een combinatie van deel 1 en 2. Met meer dan 330 oefeningen per boek bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alle inhoud aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen op school. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website.

Slotsom

In groep 4 van de basisschool worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn van belang omdat ze de leerlijn in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen erg belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken komen daarbij goed van pas. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op alle toetsen van groep 4.
Cito-toets groep 4

Afbeelding

Cito toets groep 4

Cito groep 4 oefenen

Google

Cito-toets groep 4 oefenen
Informatieve website over de Cito-toets in groep 4.